RAK Logistics CUSTOMER center

The RAK Logistics Customer Center allows customers access to various tools and resources to maximize the customer experience with RAK Logistics. 

 

     

USI2.png   new logo

 

 Universal Shipping Inc.                              RAK Logistics LLC
  WMS Login                          Dubai DP World  Local Tariff